De stichting

De Willem de Zwijgerstichting is een stichting die twee keer per jaar een brochure uitgeeft over een thema op het terrein van kerk en theologie. De stichting is niet gebonden aan een kerk of politieke partij. Het bestuur bestaat uit zeven leden van een verschillende kerkelijke achtergrond.

Doelstelling

De Willem de Zwijgerstichting heeft in haar statuten de volgende doelstelling geformuleerd: "ten aanzien van de reformatorische beginselen voor het volksleven het inzicht te vergroten, de kennis te verdiepen en het historisch besef te verlevendigen."

Willem de Zwijger digitaal

Via Archief kunt u alle brochures die tot en met 2008 verschenen zijn, digitaal doorzoeken.

ANBI

De Willem de Zwijgerstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).